Ikusgarri Aretoa

Arau orokorrak:

 • Ikusgarri zinean publikoari begirako ekintzak burutuko dira; ezin izango da aretoa eskatu, adibidez, batzar pribatu bat egiteko (3. atalekoek izan ezik).
 • Ikus entzunezko ekitaldiak egiteko areto moduan erabiliko da bakarrik: antzerkiak, filme emanaldiak, kontzertuak, hitzaldi edo konferentziak, aurkezpenak…
 • Kultur koordinatzailea arduratuko da Ikusgarri zinearen erabilera koordinatzeaz (gaitasuna eman, egutegia, baimenak bideratu, etab.).
 • Zineak duen aforoa (288) ezin izango da inoiz gainditu.
 • Ezin da aretoan jan ez edan.
 • Udal baliabideak modu egokian erabili beharko dira: Zine emanaldietarako proiektorea, printzipioz, filmeak emateko erabiliko da soilik.

1. Lekeitioko Udalak antolatutako ekintzak lehentasuna izango dute.

 • Ikusgarri aretoa erabiltzeko eskaria gaitasuna duen politikari edo langileren batek egin beharko du eta bera izango da erabilera zuzenaren erantzule. Gaitasuna aretoaren erabilera ikasita lortuko da (kultur teknikarien eskutik).
 • Udal sail bakoitzak bere arduradun propioak izango ditu bere ekintzak antolatu ahal izateko.
 • Eskariak kultur koordinatzaileak hartuko ditu.
 • Aretoa erabili ondoren, lehen zegoen moduan utziko da: txukun eta garbi, kuadro elektrikoa egon den bestean, etab.
 • Eskatzailea arduratuko da gauzak horrela izateaz.
 • Lekeitioko Udalak neurriak hartuko ditu goiko baldintzak betetzen ez badira.

2. Kultur edo kirol taldeak antolatutako ekintzak:

 • Legez eratutako elkarteak izan behar dira antolatzaileak.
 • Udalak laguntzen dituen urtero errepikatzen diren ekintzak izango dute lehentasuna: jaietako ekintzak, musika bandarenak, Iparraldeko Haizeak, Euskal Ezkontza eta Katu Baltza, esaterako.
 • Eskaria, aretoa erabiltzeko gaitasuna duen norbaitek egin beharko du eta bera izango da erabilera zuzenaren erantzule. Gaitasuna aretoaren erabilera ikasita lortuko da (kultur teknikarien eskutik).
 • Kirol taldeei dagokienez, eskariak kirol koordinatzailearen bidez egingo dira eta kirol sailaren oniritziarekin aurkeztuko dira kultura sailean.
 • Talde guztiak eskari-orria bete beharko dute. Bertan, ekitaldiaren zehaztasunak, elkarte antolatzailearenak eta gaitasuna duen arduradunaren izena aipatuko dira. Alkateak emango du baimena, hala badagokio.
 • Aretoa erabili ondoren, lehen zegoen moduan utziko da: txukun, kuadro elektrikoa egon den bestean, etab.
 • Eskatzailea arduratuko da horrela izateaz.
 • Lekeitioko Udalak neurriak hartuko ditu goiko baldintzak betetzen ez badira. 100 euroko prezio publikoa ordainduko da, baimena eskuratzen den momentuan (garbitasuna egiteko).

3. Ikastetxeak:

 • Herriko ikastetxeek urtean bi emanaldi izango dituzte dohain. Hortik gora, gainontzeko eragileekiko tratamendua izango dute eskariek.
 • Eskaria, aretoa erabiltzeko gaitasuna duen norbaitek egin beharko du eta bera izango da erabilera zuzenaren erantzule. Gaitasuna aretoaren erabilera ikasita lortuko da (kultur teknikarien eskutik).
 • Eskari-orria bete beharko da. Bertan, ekitaldiaren zehaztasunak, elkarte antolatzailearenak eta gaitasuna duen arduradunaren izena aipatuko dira. Alkateak emango du baimena, hala badagokio.
 • Aretoa erabili ondoren, lehen zegoen moduan utziko da: txukun, kuadro elektrikoa egon den bestean, etab.
 • Eskatzailea arduratuko da horrela izateaz.
 • Lekeitioko Udalak neurriak hartuko ditu goiko baldintzak betetzen ez badira.

4. Bestelako erabilerak (enpresen batzarrak, hileta zibilak, etab.):

 • Pertsona fisiko edo juridikoak egingo dute eskaria Alkateari zuzenduta.
 • Udalak berak erabakiko du baimena emango duen ala ez.
 • Erantzuna baiezkoa bada, gaitasuna duen udal langile edo politikariren batek zabaldu eta zarratuko dizkio aretoaren ateak eskatzaileari.
 • Aretoaren erabileraren kostua 200 euro eguneko izango da.

5. Lekeitioko Zinezaleekin hitzarmen berezia sinatuko da.

ESKARIEK JARRAITZEN DUTEN BIDEA

 • Eskaera kultur edo kirol koordinatzaileak jaso.
 • Eskaeraren zehaztepen telnikoak argitu (kalendarioa, beharrizan bereziak, ekintza betetzea posible den ala ez…).
 • Beharrezko kontuak argitu ostean gobernu taldeari helarazten zaio eskaria baimena eman diezaion.
 • Eskaria onartua izan bada, koordinatzaileak, 72 orduren barruan, eskaeraren erantzuna bideratzen du eta, bestela, ezetzaren azalpena helarazten zaio interesdunari.

Jarraitu (PDF, 118 KB)  (Gogoratu lenengo pdf-a gorde behar duzula eta gero Acrobat Reader erabili eskaria bete eta bidaltzeko)