Perfil del contratante

KIROL PROGRAMEN ZERBITZUA KUDEATZEA (ZUZENDUTAKO KIROL AKTIBITATEAK) 

Número de expediente:  

Tipo de contrato: Servicios

Procedimiento: Negociado

Fecha límite: 05/08/2016 

Kirol Programen zerbitzua kudeatzea
(zuzendutako kirol aktibitateak)

1.- Entitate esleitzailea
     a. Erakundea:    Lekeitioko Udala.
     b. Espedientea bideratzen duen bulegoa:  Idazkaritza.

2.- Kontratuaren gaia
     a. Mota: Zerbitzuak.
     b. Deskribapena: Kirol Programen zerbitzua (zuzendutako kirol aktibitateak) kudeatzea.
     c. Burutzeko lekua:  Lekeitioko kirol instalazioak.
     d.  Burutzeko edo emateko epea: 12 hilabete, luzagarri.
 
3.- Esleitzeko tramitazioa eta jardunbidea
     a. Tramitazioa:   Premiazkoa.
     b. Jardunbidea:  Publizitatedun negoziazio bidez.
 
4.-  Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua:  49.981,6 €  (BEZ gabe) 2015-2016 ikasturteko erreferentziatzat hartuta.  Prezio orientagarria.

5.- Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea
     a. Entitatea:       Lekeitioko udala – bulego orokorrak.
     b. Helbidea:       Gamarra kalea, 1
     c. Herria eta posta-kodea:   Lekeitio - 48280
     d. Telefonoa:    946034100
     e. Telefaxa:      946034125
     f. E-Maila: abelaustegi@lekeitio.com.
     g. Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna:  2016ko abuztuak 5.

6.- Esleipendunak bete beharreko baldintza bereziak
 Kaudimen eta fidagarritasun ekonomiko eta finantzarioa, baita tekniko eta profesionala.

7.- Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena
     a. Aurkezteko azken eguna:  2016ko abuztuak 5ean.
     b. Aurkezteko lekua:
      - Entitatea:    Lekeitioko udala
      - Helbidea:    Gamarra kalea, 1
      - Herria eta posta-kodea:  Lekeitio - 48280

8.- Eskaintzak irekitzea
     a. Entitatea:    Lekeitioko udala
     b. Helbidea:    Gamarra, 1
     c. Herria:        Lekeitio
     d. Data:          2016ko abuztuaren 8an.
     e. Ordua:        10:00
 
9.- Agiriak eskuratzeko informatikako ataria edo web-orria:
         www.lekeitio.com

 

ADMINISTRAZIO BALDINTZAK
BALDINTZA TEKNIKOAK

Valor estimado - IVA excluido: 49.981,60