Euskera

 

Erakundearen Plan Estrategikoa (ESEP 2019-2022)

Lekeitioko Udalak Eusko Jaurlaritzaren V. Plangintzaldiko ESEP (2015-2017) izan du indarrean orain arte. Aurreko plana V. Plangintzaldiaren baitan onartu zuen Udalak, 2014ko abenduko Osoko Bilkuran. VI. Plangintzaldiko ESEP-a,  2018 urtea bukatu baino lehen onartu beharko da, eta  2022ko abenduaren 31ra arte iraungo du.

Erakundearen Plan estrategiko hau, 2018ko irailaren 26ko Euskara Batzordean aurkeztu zitzaien batzordekideei. Euskara batzordekideak planarekiko adostasuna agertu zuten. 2019ko abenduaren 26ko Osoko Bilkuran plana onartu zen. 

Plan Estrategikoaren Txostena