Dirulaguntzak

 

INEM

Enplegu autonomoa sustatzeko egitasmoa

1. Langile autonomo bezala izena emateagatik dirulaguntza:

Onuradunak eta diru kopurua: Langabeak orokorrean, 5.000 €, 30 urte edo hortik beherako gazteak, 6.000 €, emakume langabeak, 7.000 €, minusbaliotasunak dituzten langabeak, 8.000 €, eta minusbaliotasunak dituzten emakume langabeak, 10.000 €. Genero-indarkeria jasan duten emakumeen kasuan, kopurua %10 handituko da.
Eskaera egiteko epea: Jarduera hasi baino 3 hilabete lehenagotik jarduerari ekin eta 6 hilabete igaro arte.
Baldintza: Ibilgetuan inbertitutako gutxieneko kopurua 5.000 eurokoa izango da, BEZ kanpo.

2. Dirulaguntza finantzarioa:

Maileguaren interes-tasa 4 puntu txikituko da gehienez, baldin eta gutxienez kopuru horren %75 ibilgetuen inbertsioa finantzatzeko erabiltzen bada (ibilgetuaren gutxieneko inbertsioa 5.000 eurotakoa izanik). Mugak hurrengo hauek izango dira: Langabeak orokorrean, 5.000 €, 30 urte edo hortik beherako gazteak, 6.000 €, emakume langabeak, 7.000 €, minusbaliotasunak dituzten langabeak, 8.000 €, eta minusbaliotasunak dituzten emakume langabeak, 10.000 €. Genero-indarkeria jasan duten emakumeen kasuan, kopurua %10 handituko da.
Eskaera egiteko epea: Jarduera hasi baino 3 hilabete lehenagotik jarduerari ekin eta 6 hilabete igaro arte.
Dirulaguntza maileguaren gehiengoa amortizatzen duen entitate finantzarioari emango zaio.

3. Laguntza teknikorako dirulaguntza:

Zerbitzuaren kostuen %75 arte ordainduko da (bideragarritasun ikerketak, merkaturatzea...), gehieneko dirulaguntza 2.000 eurokoa izanik. Zerbitzuak 3 hilabete lehenagotik 6 hilabete igaro arte emango dira.
Eskaera egiteko epea: 6 hilabete lehenagotik jarduera hasi arte.

4. Trebakuntzarako dirulaguntzak:

Enpresaren zuzenketa eta kudeaketari, informazioaren teknologia berriei eta abarri buruzko ikastaroen kostuen %75 arte ordainduko da, betiere ikastaroak 3 hilabete lehenagotik 6 hilabete igaro arte egiten badira. Gehieneko dirulaguntza 3.000 eurokoa izango da.
Eskaera egiteko epea: 6 hilabete lehenagotik jarduera hasi arte.

Honako hauek dira enplegu autonomoa sustatzeko egitasmoaren baldintza orokorrak:

 • Jarduera gutxienez 3 urtetan zehar mantentzea.
 • Autonomoa, ondasun-erkidegoa eta sozietate zibilak (elkarteak, sindikatuak, fundazioak).
 • erkataritza-sozietateak hortik kanpo uzten dira (SM, SA, ..., kooperatibak eta lan-sozietateak).
 • Aurreko 6 hilabeteetan autonomo ez izana.
 • Jarduera hasi baino lehen langabe izatea.
 • Alta data autonomoetan agertzen dena izango da.

 

Toki garapeneko sustapenerako eta I+G bezala izendatutako proiektu eta enpresen bultzadarako egitasmoa

I+G bezala sailkatu ahal izango dira tokiko erakunde batek edo autonomia erkidego batek sustatu eta babestutako enpresa-proiektuak, baldin eta beraien helburua aipatutako administrazioen lurralde eremuan jarduera ekonomikoa eta lanpostuak sortzea bada.
Dirulaguntza jaso dezaketen kontzeptuak:

 • Dirulaguntza finantzarioa: Eskatzaileari mailegua eman dion kreditu entitate publiko edo pribatuak ezarri duen interesa gehienez hiru puntu txikituko du dirulaguntza honek. Dirulaguntza ordainketa bakar batean jasoko da eta kontratu mugagabe batez betetzen den lanpostu bakoitzeko gehieneko kopurua 5.108 eurokoa izango da.
 • Funtzio orokorrerako dirulaguntza: Jasotako zerbitzuen kostuen %75 ordainduko du, gehieneko dirulaguntza 12.020 eurokoa izanik. Ezin izango da kopuru hori baino gehiago jaso hainbat dirulaguntza gehituta ere.
 • Laguntza teknikorako dirulaguntza: Lan-kostu guztien %50 ordainduko du (Gizarte Segurantzan urteko kontzeptu guztiak batuz kotizatzen dena barne), gehieneko dirulaguntza 18.030 eurokoa izanik. Dirulaguntza ordainketa bakarrean jasoko da, eta dirulaguntzarekin egindako kontratuek enpresaren jarduera garatzeko beharrezkoak diren lanpostuak betetzen dituztela frogatu beharko du enpresak.
 • Langileei kontratu mugagabeak egiteko dirulaguntza: langabeei kontratu mugagabeak egiten dizkieten I+G bezala sailkatutako enpresek lanaldi osoko kontratu mugagabe bakoitzeko 4.808 euroko dirulaguntza jasotzeko eskubidea izango dute. Kontratu mugagabea lanaldi laburrekoa bada, dirulaguntzaren zati proportzionala jasoko dute.
  Prestazio kontributiboaren ordainketa bakarraPrestazio kontributiboaren ordainketa bakarra

  Langabeziagatik ematen den prestazioa ordainketa bakar batean jasotzean datza, horrela autonomoek, kooperatibek edo lan-sozietateek prestazioa jarduera profesionalen bat gauzatzeko erabil dezaten.