5.14. Iradokizunak, erreklamazioak eta esker emateak

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

- Udalean jasotzea herritarrek sortutako ekimenak edo egindako iradokizunak: zerbitzuen kalitatea hobetzeko, gastu publikoaren etekina edo aurrezkia handitzeko, tramiteak errazteko edo beharrezkoak ez direnak desagerrarazteko. Halaber, edozein neurri proposatzea herritarren asebetetze maila hobetzeko. 
- Udalean jasotzea herritarrek aurkezten dituzten kexak eta erreklamazioak: administrazio-bulegoetan edo udal-zerbitzuen funtzionamenduan atzematen dituzten atzerapenak, arretarik ezak edo bestelako jarduera irregularrak. 
- Udalean jasotzea edozergatiko esker emateak.

Nork eska dezake?

Interesa duten pertsona guztiek edo euren legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

- Sugerencias. Iradokizun-orria
- Reclamaciones. Erreklamazio-orria
- Agradecimientos. Eskaera-orria
- Ordezkaritza-idazkia. Ordezkapen idatzia

Zelan bideratu daiteke?

- Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
- Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

Aurreikusitako epea: Gaiaren arabera.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

- Eskabide idatzia.
- Egoki ikusten den dokumentazio osagarria.

Ardura daukan unitatea

Idazkaritza

Dokumentazioa

  • Besteak

Legezko informazioa

Lege-esparrua

- Herri-administrazioen administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea. 
- Herritarren parte hartzerako ordenantza (BAO 94 /2017/05/18).

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

- Ohartarazpena, iradokizuna edo kexa telefonoz jasotzen bada: 
     1. Mezua idatziz ipintzea.
     2. Dagokion sailera igortzea, edukiaren arabera. 
- Gainerako kasuetan: 
     1. Iradokizunaren, erreklamazioaren edo esker ematearen idazkia jasotzea. 
     2. Dagokion sailera igortzea, edukiaren arabera.

Geroko tramiteen laburpena

- Iradokizuna edo erreklamazioa eginez gero: 
     1. Informazio-espedientea irekitzea (aldez aurreko informazio-aldia). 
     2. Herritarrei egindako jarduerei eta, halakorik badago, hartutako neurriei buruzko informazioa igortzea. 
- Esker emateak direnean: 
     1. Partikularrarekin harremanetan jartzea.

Oharrak

Izapide honetan aurreikusten diren kexak ez dute prozedura zehatzailerik hasiko.  
Beraz, ez dira inola ere administrazio-errekurtsotzat hartuko, eta ez dute etengo indarrean dauden araudiak ezarritako epeak. Halaber, ez dute inola ere baldintzatuko pertsona interesdunek prozedura jakin batean dituzten gainerako jarduerak edo eskubideak.