5.06. Tramitatze bidean dauden espedienteei buruzko informazioa eta kopiak; entzunaldi, alegazio eta helegite tramiteak egiteko laguntza

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Hiru eduki ezberdin: 
 • a) Prozedura zehatz baten tramitazio-egoerari buruzko informazioa eskatzea. 
 • b) Espediente horretan jasota dauden dokumentuen kopiak eskatzea.

Nork eska dezake?

Prozedura zehatz baten, legez interesdun diren pertsonek edo euren legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

 • Udalak hartzen du bere gain informazioa ematearen kostua. Baita entzunaldi-, alegazio- eta helegite-tramiteak betetzen laguntzea.
 • Kopiak eskuratzearen kostua, udal ordenantza fiskalen arabera.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Dagokion sailaren aukeren arabera, posible denean, momentuan bertan ematen da informazioa.
 • Kopiak egiteko aurreikusitako epea: bolumenaren arabera.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Interesdun izatea adierazten duten dokumentuak.

Ardura daukan unitatea

Dagokiona kasu bakoitzean.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Interesdun Mota

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legearen 69. artikulua.
 • Herri-administrazioen administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea. 
 • Herritarren parte hartzerako ordenantza (BAO 94 /2017/05/18)

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

Interesatuaren eskaria dagokion sailera bideratu ondoren:
 • a) Tramitazio egoerari buruzko informazioa ematea. 
 • b) Eskatu diren dokumentuen kopiak egin eta interesatuari ematea.

Oharrak

 • Pertsona guztiak dira interesdunak hirigintza- eta ingurumen-gaietan. 
 • Tramitatze-prozedurak dira, ez amaitutako prozedurak, eta 39/2015 Legeak araupetzen du.