3.14. Kaleko salmenta egiteko baimena

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Eremu publikoan, kaleko salmenta egiteko baimena eskatzea. 
Salmenta motak:
 • a) Ateako eguaztenetako merkatu txikia.
 • b) Noizbehinkako salmenta (azokak, ospakizun bereziak, jaiak).
 • c) Moilako artisautza salmenta: Aste Santuan eta udako jai egun eta jai bezperetan (ekainaren 15etik abuztuaren 31ra).

Nork eska dezake?

Interesa duten pertsona fisiko zein juridiko guztiek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Indarrean dauden udal ordenantza fiskalen arabera.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Legezko gehienezko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: negatiboa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabide arrunta beteta. 
 • Instalazioei eta salgaiei buruzko azalpena.
 • Eskatzaileen NAN edo IFKren fotokopia.
 • Ekonomia jardueren gaineko zergaren alta eta azkeneko ordainagiria.
 • Gizarte Segurantzako kotizazioen alta eta azkeneko ordainagiria.
 • Lege nortasuna dutenen kasuan, enpresa eraketaren agiria, Merkatal Erroldan behar bezala izena eman ondoren.
 • Janari-edariei dagokienez, janari erabiltzailearen txartela, legeak eskatzen duen kasuetan.
 • Jarduera horretarako langilerik izanez gero, lan-harremana egiaztatzen duten agiriak.
 • Jaubearen izenean aritzeko, baimena dutenen nortasuna egiaztatzen duten agiriak.
 • Erantzukizun zibileko aseguru-poliza, jarduerak sortu ahal dituen kalteak estaltzeko. 
 • Hala dagokionean, fidantza utzi izanaren agiria. 

Onartzea

Alkateak

Ardura daukan unitatea

Idazkaritza saila

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Ordainagiria
 • JEZ-en alta ematea frogatzen duen dokumentua
 • Gizarte Segurantza ziurtagiria
 • Ardura adierazpena
 • Ibilgailuaren zirkulazio baimena

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Espedientea idazkaritza sailera bidaltzea.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Idazkaritza arloak dagokion txostena ematea.
 2. Ebazpena ematea.
 3. Jakinaraztea eskatzaileari, udaltzaingoari, merkatu plazako arduradunari eta kontuhartzaileari.

Oharrak

Berezitasunak:
 • a) Ateako eguaztenetako merkatu txikia. Baldintza-agiri orokorra argitaratzen da epealdia amaitu ondoren, interesatuen zerrenda bat osatzeko hutsuneak estaltzeko. Gainerako interesatu guztiekin zerrenda bat osotzen da epealdian libre geratu ahal diren salpostuak adjudikatzeko. Ordezkapenak egiteko orduan, genero aniztasuna saltzeko aukera egotea hobesten da.
 • b) Noizbehinkako salmenta (azokak, ospakizun bereziak, jaiak). Kasuan kasukoa aztertzen da.
 • c) Moilako artisautza salmenta. Baldintza-agiria argitaratzen da urtero martxo aldera, interesatuen zerrenda osatzeko. Saltzen diren gauzak berak artisauak egindakoak izan behar dira.