3.03. Obra Txikiko lizentzia

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Obra txikia egiteko baimena eskatzea (obra handitzat jotzen ez direnak):
 • Barrualdeak eraberritzeko obrak, behegaina, sabai edo paramentoen konponketa-lanak edo berritze-lanak (barnealdea pintatzea barne) egitea, barneko eremuen banaketari edo kanpoko fatxadei eraginik egin gabe. 
 • Kanpoko ateak eta leihoak aldatzea (inola ere balkoiak zarratzea), lehengo ezaugarri guztiak mantenduz. 
 • Segurtasun-baldintza orokorrei edo sare nagusietako hartuneei eragiten ez dieten instalazioak konpontzea edo berritzea. 
 • Teilak aldatzea, aldamioak instalatu gabe. Teilatua eraberritzeko lanek ez dute teilatuaren egitura eta/edo banaketa aldatzea ekarriko. 
 • Fatxadak pintatzea, aldamioak instalatu gabe. 
 • Erreteilak aldatzea. 
 • Barruko ateak eta leihoak eta higiene-elementuak aldatzea (bainuontzia, komuna, bidea, konketa). 
 • Hesiak jartzea eta finka eta orubeak zarratzea.
 • Toldoak eta markesinak instalatzea.
 • Jatorrizko lurrarekiko metro batetik beherako goibeheak eragiten dituzten desnibelak.
 • Eraikuntza edo instalazioetako putzu septiko edo saneamendu sareei dagozkien lanak.
 • Lurrak mugitzea (metro bat baino gutxiagoko rasante aldaketetan).

Halaber, baldintza hauek bete beharko dira:
 • Eraikinaren egitura egurrezkoa ez izatea.
 • Eraikinaren egiturari ez eragitea.
 • Eraikinaren fatxada edota estalkiko itxituraren osaerari ez eragitea.
 • Etxebizitzaren/lokalaren/eraikinaren bolumen edo azalera eraikia ez handitzea.
 • Eraikinaren edo honen zati baten erabilera ez aldatzea.
 • Igogailu, berokuntza zentralizatu, galdara areto eta abar bezalako instalazio finkoetan aldaketarik ez egitea.
 • Sute kasuetarako dauden babes eta ebakuazioko elementuei ez eragitea: eskailerako nukleoak, independentzia-atondoak, e.a.
 • Urbanizazio lanik ez ekartzea.

Nork eska dezake?

Interesa duten pertsona guztiek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
 • Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Aurrekontuaren %6ª, BEZik gabe (zerga %5 + tasa%1)

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Legezko gehienezko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: aldekoa, betiere hirigintzako edo lurraldeko antolamenduarekin bat badator.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Lanak egiteko eskabidea beteta. 
 • Aurrekontua, partida ezberdinen arabera zehaztutakoa.
 • Lurzoru urbanizaezinean egin behar bada lana, honen katastroko ziurtagiria edo katastroko erreferentzi-zenbakia, eta lanaren kokapena planoan.
 • Hormaren bat aldatu behar bada, gaur eguneko eta aldaketako oin planoak.
 • Behar izanez gero, obra proiektoa.

Onartzea

Alkatetzak

Indarraldia

Ebazpenak berak ezartzen dituen epeak

Ardura daukan unitatea

Hirigintza saila

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Argazkia
 • Txostena
 • Oraingo egoeraren Planoak
 • Obretako materialak erabiltzearen aurrekontua
 • Oinarrizko eta exekuzio proiektua
 • Segurtasun eta garbitasun baldintzak betetzen dituen egiaztagiria

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 207. artikulua eta hurrengoak. 
 • Lekeitioko Arau Ordezkatzaileak. 
 • Lekeitioko Alde Zaharreko Birgaitze Integratuko Plan Berezia.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Kopia zigilatua ematea pertsona interesdunari, ziurtagiri legez.
 3. Espedientea hirigintza sailera bidaltzea.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Dokumentazioa aztertu era txosten teknikoa egitea. 
 2. Ebazpena ematea. 
 3. Diruzaintza arlora igortzea, likidazioa bidal dezan. 
 4. Pertsona interesdunari jakinaraztea.

Oharrak

Obra txiki batzuk, bere garrantziagatik, proiektua egitea beharko dute.
Lotutako izapideak: 
 • Obrak egiteko beste elementu lagungarriak erabili behar izanez gero begiratu 3.4 tramitea (aldamioak, edukiontziak, karga-jasogailuak, plataforma jasotzaileak, garabiak, hesiak, siloak eta obrako beste elementu osagarri batzuk bide publikoan).
 • Lehen erabilerako lizentzia (Begiratu 3.5 tramitea).
Ofizioz egiaztatuko da, higiezina Katastroan alta emanda dagoela. Horrela ez bada, alta ofizioz izapidetuko da.