3.19. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak erregistratzeko eskaera

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Potentzialki arriskutsu legez sailkatuta dauden animaliak udal erregistroan inskribatzeko eskaera.

Nork eska dezake?

Animalia horien titularrek, legezko ordezkariek edo erakundeek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Legezko gehienezko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: negatiboa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Arriskutsuak izan daitezkeen animalia izateko udal baimena lortu ondoren, interesatuak 15 egun ditu udal erregistroan izena emateko, eta horretarako ondoko dokumentazioa aurkeztuko du: 
 • Animalia udal erregistroan izena emateko eskaria.
 • Txakurraren argazkia. 
 • Udal baimenaren kopia. (udalean ez badaukagu)
 • Albaitariak emandako Animaliaren osasun pasaportea-txartela txakurrari jarritako mikrotxiparen zenbakiarekin. 
 • Aseguru-etxearen egiaztagiria,  hirugarrenei eragindako kalteei aurre egiteko erantzukizun zibileko aseguruari buruzkoa, gutxienez 120.000 €ko estaldura duena.
 • Aseguruaren ordainagiria.

Onartzea

Alkatetza

Ardura daukan unitatea

Idazkaritza

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Animaliaren nortasun dokumentu ofiziala
 • Gaitasun fisikoaren ziurtagiria
 • Trebetasun fisikoaren ziurtapean
 • Dagokioen erregistroan egindako animaliaren errolda ziurtagiria
 • Aurrekari penalen ziurtagiria
 • 50/1999 legeaz zigortua ez izanaren zin egindako adierazpena
 • Potentzialki arriskutsuak izan liteken animalien edukitze lizentzia
 • Menpekotasun mailaren erabakia, berrikuspena eskatzekotan

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legea. 
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea. 
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretua.
 • Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 Dekretua. 
 • Animaliak edukitzeari eta babesteari buruzko Lekeitioko ordenantza erregulatzailea (2015/05/06ko 84 zenbakiko BAO).

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Kopia zigilatua ematea pertsona interesdunari, ziurtagiri legez.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Dokumentazioa aztertzea eta, bidezkoa bada, dagokion txostena igortzea. 
 2. Txakurren datuak erregistratu.
 3. Udal erregistroko txartela egin eta interesatuari eman.

Oharrak

 • Gune publikoetan Arriskutsuak Gerta daitezkeen Txakurren (AGT)  bat bere ardurapean duten pertsonek, aldean eraman behar dituzte AGTak edukitzeko lizentzia eta animalia udal-erregistroan inskribatu izanaren egiaztagiria.
 • Interesatuak urtero aurkeztu behar du urteko aseguru poliza ordaindu denaren egiaztagiria.