3.06. Lursail edo eraikinak partzelatzeko edo banatzeko lizentzia

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Lursailak edo orubeak eraldatzeko, eraikinak multzokatzeko, lokalak edo etxebizitzak bereizteko eta, oro har, plan orokorrean hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri eta urbanizaezin legez sailkatutako lurzoruan kokatutako higiezinetan egin nahi diren bereizketa fisiko edo erregistroko guztiak.

Nork eska dezake?

Interesa duten pertsona guztiek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Legezko gehienezko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: negatiboa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabide arrunta beteta. 
 • Lekeitioko Arau Ordezkatzaileen 51. artikuluan zerrendatzen diren dokumentuak.

Onartzea

Alkatetzak

Ardura daukan unitatea

Hirigintza saila

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Ordainagiria
 • Txostena
 • Oraingo egoeraren Planoak
 • Partzelazioko Planoa

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 38tik 40ra bitarteko artikuluak eta 207. artikulua eta hurrengoak.
 • 19/95 Legea, uztailaren 4koa, nekazaritzako ustiakuntzei buruzkoa. 
 • Lekeitioko Alde Zaharreko Birgaitze Integratuko Plan Berezia. 
 • Lekeitioko Arau Ordezkatzaileak. 

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Kopia zigilatua ematea pertsona interesdunari, ziurtagiri legez.
 3. Espedientea hirigintza sailera bidaltzea.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Eskaera aztertzea, ikusteko hirigintza-araudira egokitzen dela.
 2. Txosten teknikoa egitea. 
 3. Ebazpena ematea. 
 4. Pertsona interesdunari jakinaraztea.

Oharrak

Lizentzia hau baldintzatuta ematen da. Hiru hilabeteko epean, eskatzaileak dagokion egintza gauzatu dela dioen agiri publikoa edo eskritura Udalean aurkeztu beharko du. Bestela, lizentzia iraungitu egingo da.