3.09. Jardueren titulartasun aldaketaren aldez aurreko jakinarazpena

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Jarduera baten titularidadea aldatzea (beste baten izenean ipintzea), beti ere jarduera berdinagaz jarraitzeko, aldaketa edo gehikuntzarik egin barik.

Nork eska dezake?

Jardueraren titular berriek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946 03 41 00

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

Jakinarazpena aurkezten den egunean bertan, jarduerarekin hasi ahal izango da. 
Udalak, halaber, egiaztatu, ikuskatu eta zigorrak jartzeko eskumenak edozein momentutan izango ditu.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabide arrunta beteta. Eskutxua
 • Titulartasun aldaketaren jakinarazpena, lehengo eta oraingo titularrek sinatuta.
 • Aurretiazko komunikazioa eta ardura aitorpena.
 • NAN edo IFKren fotokopiak, lehengo eta oraingo titularrenak.
 • Jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren altaren fotokopia.
 • Instalazio elektrikoari dagokion ziurtagiria.
 • Suteak amatatzeko bitartekoen gaineko ziurtagiria.
 • Tabernen kasuan: musika-gailu anklajearen ziurtagiria.

Onartzea

Alkatetzak

Ardura daukan unitatea

Hirigintza saila

Dokumentazioa

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Jarduera Ekonomikoen Zergan alta egindako dokumentua
 • JEZ-en alta ematea frogatzen duen dokumentua

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Euskadiko ingurumenaren babes orokorrari  buruzko 3/1998 Legearen 55-66 bitarteko artikuluak.
 • 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, zenbait lege aldatzen dituena, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko (barneko merkataritzako zerbitzuei buruzkoa). 
 • Herri-administrazioen administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluak ezarritako ardura-aitorpena eta aldez aurreko jakinarazpena.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Kopia zigilatua ematea pertsona interesdunari, ziurtagiri legez.
 3. Espedientea hirigintza sailera bidaltzea.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Teknikariek begiratu eta ikuskatzea. 
 2. Pertsona interesdunari jakinaraztea aurkeztutako dokumentazioa ondo dagoela eta espedientea zarratutzat ematen dela. 
 3. Jardueren erregistroan aldaketa jaso.

Oharrak

Jardueraren titulartasuna aldatzeak eragina izango du Udalaren aurrean, jakinarazpena behar bezala osaturik eta eskatutako dokumentazio guztiarekin egiten den egunetik aurrera. Une horretatik aurrera, titular berria lehengo titularraren eskubide, betekizun eta erantzukizun guztietan subrogatuta geratuko da.