4.18. Kotizatu gabeko pentsioak

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Bizirauteko baliabide nahikorik ez duten pertsonei prestazio ekonomiko hauek ematen zaizkie, baita inoiz kotizatu ez dutenei edo kotizaziopeko prestazioetara iristeko nahiko denboran kotizatu ez dutenei ere. Hiru pentsio mota daude:
 1. Kotizaziorik gabeko baliaezintasun-pentsioa.
 2. Kotizaziorik gabeko erretiro-pentsioa.
 3. Alokairuagatiko osagarria, kotizaziorik gabeko pentsioa dutenentzat.

Nork eska dezake?

Kotizaziorik gabeko baliaezintasun-pentsioa.
 1. 18 urte baino gehiago edukitzea, baina 65 bete gabe.
 2. Espainiako lurraldean izatea legezko egoitza eta egoitzak gutxienez 5 urte edukitzea jada, eta haietako 2 gainera eskabidea egin aurrekoak izatea.
 3. Gutxienez %65eko desgaitasuna edukitzea.
 4. Nahikoa errenta edo sarrerarik ez edukitzea.

Kotizaziorik gabeko erretiro-pentsioa.
 1. 65 urte beteta edukitzea.
 2. Espainiako lurraldean edukitzea legezko egoitza eta 16 urte zituenetik gutxienez 10 urtean hala egon izana eta haietako bi, gainera, ondokoak eta eskabidea egin aurre-aurrekoak izatea.
 3. Ez errentarik ez diru-sarrera nahikorik ez edukitzea.

Errenta edo sarreren mugak, kotizaziorik gabeko erretiro- edo baliaezintasun-pentsioetarako 
Etxebizitza alokatzeko osagarria, kotizaziorik gabeko pentsioa dutenentzat.
Kotizaziorik gabeko pentsioa dutenek alokairuagatiko osagarrirako eskubidea izango dute ondokoa modu sinesgarrian frogatzen dutenean:
 • Jabetzako etxebizitzarik ez izatea
 • Norberaren ohiko bizilekua den etxebizitzaren errentamendu kontratuaren titularra izatea.
etxebizitza horren jabearen hirugarren gradura arteko ahaidea ez izatea, ezta beraren ezkontidea edo berarekin bizi eta ezkontzaren antzeko maitasun harreman egonkorrak dituen laguna ere.

INPRIMAKIAK

Eskaera-orria edo/eta ordezkapen-idatzia

Zelan bideratu daiteke?

Izapideak egiteko, beharrezkoa da ALDEZ AURRETIK HITZORDUA izatea gizarte-langilearekin.

Oinarrizko gizarte zerbitzuetan. Bulegoko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 09:00tik a 14:00ra.

94 613 70 30 Berriatuako oinarrizko gizarte zerbitzuak
94 616 76 78 Etxebarriako oinarrizko gizarte zerbitzuak
94 684 29 99 Ispasterreko oinarrizko gizarte zerbitzuak
94 603 41 00 Lekeitioko oinarrizko gizarte zerbitzuak
94 616 90 27 Markina-Xemeingo oinarrizko gizarte zerbitzuak
94 683 36 71 Ondarroako oinarrizko gizarte zerbitzuak
94 459 76 15 Ziortza-Bolibarko oinarrizko gizarte zerbitzuak

Posta arruntaren bidez: posta-bulegoetan, posta ziurtatu irekiaren bidez.

Argibideak

Bestelako agiriak
 • Pentsio ez-kontributiboaren eskaera. 
 • Hartzekodunaren eta bankuko helbideratzearen fitxa.

Kostua

Doakoak da.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Gehienezko epea: 3 hilabete. 
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoak.

Onartzea

Bizkaiko Foru Aldundia

Informazio gehiago

94 616 85 58   Lea Artibai Amankomunazgoa

Ardura daukan unitatea

Gizarte zerbitzuak

Dokumentazioa

 • Besteak

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Gizarte Segurantzak prestazio ez-kontributiboak ezartzen dituen ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretua. 
 • Urtarrilaren 30eko 118/1998 Errege Dekretua, aldatu egiten duena martxoaren 15eko 357/1991 Errege Dekretua, Gizarte Segurantzako pentsio ez-kontributiboak jasotzeko eskubidea izateko betekizunak egiaztatzeari dagokionez. 
 • Gizarte Segurantzan modalitate ez-kontributiboan dauden pentsiodunei etxebizitzak alokatzeko pentsio-osagarria aitortzeko arauak ezartzen dituen abuztuaren 3ko 1191/2012 Errege Dekretua.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera Bizkaiko Foru Aldundira igortzea (Gizarte Ekintza Saila).

Oharrak

 • Pentsio ez-kontributiboa jasotzen duten pertsonei emandako bizilekua alokatzeko laguntza urtero sortuko eta ordainketa bakarra egingo da. 
 • Laguntza jasotzen duen pertsonak egoera-aldaketen berri eman beharko du, aldaketak jasotzen diren unetik aurrera, gehienez ere 30 eguneko epean. 
 • Minusbaliotasunagatik pentsio ez-kontributiboa jasotzen duen pertsonek, % 75eko edo gehiagoko graduko minusbaliotasuna edo gaitz kronikoa dutenek, menpekotasun-mailak ezarrita dituztenean, eskubidea dute % 50eko osagarri bat jasotzeko, aipatutako minusbaliotasunagatiko pentsio ez-kontributiboan, horretarako ezarritako baldintzen eta mugen barruan. 
 • Errentaren eta diru-sarreren mugak, minusbaliotasunagatik edo erretiroagatik ematen diren pentsio ez-kontributiboetarako.