3.10. Ibi edo pasabidea gordetzeko lizentzia

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Ibilgailuak bide publikoetatik (espaloiak,...) eraikin edo orubeetara sartzeko baimena eskatzea.

Nork eska dezake?

 • Jabeek edo zuzenbidean balioa duen edozein tituluren argitan, igarobide horietarako sarbidea ematen duten higiezinen jabe legitimoek, edo igarobide horien xede den zerbitzuari dagozkion jarduerak egiten dituztenek. 
 • Jabekideen komunitateek edo horien taldeek, jabetza horizontaleko araubidearen menpeko higiezinak direnean. 
 • Obretarako sortutako behin-behineko igarobideak direnean, obraren jabeek edo ibilgailuak igarotzeko sarbideari dagokion eraikinak egiten dituztenek. 
 • Udal-esleipenetan, esleipendunek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946 03 41 00

Kostua

Indarrean dauden udal ordenantza fiskalen arabera.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Legezko gehienezko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: negatiboa.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabide arrunta beteta, ibilgailuak igarotzeko baimena eskatzeko, beharrizana adieraziz eta justifikatuz. 
 • Ibilgailuen igarobideak sarbidea ematen duen higiezinaren jabetza-titulua edo beste edozein, higiezinaren bidezko okupazioa egiaztatzen badu. Nolanahi ere, kasu guztietan aurkeztu beharko dira jabearen identifikazio-datuak. 
 • Jarduera lizentzia.
 • Igarobidearen kokagunearen planoa, 1/500 eskalan, higiezinaren kokagunea ere adieraziz.

Onartzea

Alkatetzak

Ardura daukan unitatea

Hirigintza saila

Dokumentazioa

 • Besteak
 • Jarduera lizentzia edo bere eskaeraren egiaztagiria.
 • Solairuko Planoa

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • 33/2003 Legea, azaroaren 3koa, Administrazio Publikoen Ondareari buruzkoa. 84. artikulua eta horrekin bat datozenak.
 • 1372/1986 Errege Dekretua, ekainaren 13koa, Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudia onartu zuena. 75. eta 77. artikuluak eta horiekin bat datozenak. 
 • Hiri barruko bideetako trafikoa, erabilerak eta segurtasuna antolatzeko udal ordenantza. 
 • Lekeitioko Alde Historikoko trafikoa arautzen duen ordenantza.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Kopia zigilatua ematea pertsona interesdunari, ziurtagiri legez.
 3. Espedientea hirigintza sailera bidaltzea.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Txosten teknikoa egitea. 
 2. Ebazpena ematea. 
 3. Diruzaintza sailera bidaltzea, likidazioa egin dezan (dagokion hiri-matrikularen erroldan alta eman). 
 4. Pertsona interesdunari jakinaraztea. 
 5. Tasa ordainduta, Udalean IBIari dagokion plaka jasotzea. Xafla instalatzeaz interesatua arduratuko da.

Oharrak

Udalak baimen hauek baliogabetu ahal izango ditu (jarduera amaitzen denean, adibidez). 
Espaloia beheratu behar bada eskatzaileak ordaindu beharko du, eta beheratze horrek zerbitzu teknikoek emandako argibideak bete beharko ditu. 
Arau orokor legez, IBIa plaka birekin seinaleztatuko da. Finkako sarrerako atariko horman jarriko da bide publikotik ondo ikusteko moduan eta, gutxienez, 2 metroko altueran espaloiaren edo lurzoruaren mailaren gainetik, hori ezinezkoa denean izan ezik.