5.02. Sarrerak erregistratzea

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Udal Erregistroan, herritarrek zein edozeinek Lekeitioko udaletxera bidaltzen dituzten dokumentuak eta eskabideak jaso eta erregistratzen dira.

Nork eska dezake?

Interesa duten pertsona guztiek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946 03 41 00

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

Posible denean, aurkezten den dokumentazioa momentuan bertan erregistratzen da. Ebazpena emateko epea eskaeraren edukiaren eta eskaerak eragiten duen prozedura-motaren araberakoa izango da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Kasuan kasukoa, eskaeraren ondorioz abiarazi beharreko tramite-motaren arabera.

Ardura daukan unitatea

Idazkaritza

Dokumentazioa

 • Besteak

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legearen 69. artikulua. 
 • Herri-administrazioen administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legea.
 • 2568/1986 Errege Dekretuaren 151-162 artikuluak (Tokiko erakundeen antolamenduari, funtzionamenduari eta araubide juridikoari buruzko araudia). 

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso eta egiaztatzea, dagokion tramitea burutzeko behar den dokumentazioarekin batera. 
 2. Interesatuari, ziurtagiri legez, aurkeztutako dokumentuaren kopia ematea, data adierazita. 
 3. Erregistratutako dokumentua edo eskabidea dagokion sailera bidaltzea.

Oharrak

 • Aurkeztu beharreko gutxieneko dokumentazioa falta bada edo bestelako betekizunak betetzen ez badira, 10 eguneko epea emango zaio eskatzaileari dagokiona zuzentzeko eta berak sinatutako kopia bat gorde egingo da. 
 • Beste pertsona baten izenean eskaintzak egiteko, helegiteak aurkezteko, ekintzak bertan behera uzteko eta eskubideei uko egiteko, ordezkaritza egiaztatu beharko da.