2.09. Landa partzelen titularraren datuen aldaketa

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Landa partzelen titularraren datuak aldatzea.

Nork eska dezake?

Interesa duten pertsona guztiek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: Ogasun sailan. Ordutegia: martitzena eta eguena , 9:00-etatik -14:00-etara.
 • Posta elektronikoz: nmarkes@lekeitio.eus edo nvergel@lekeitio.eus  
Zalantzetarako telefonoa: 946 03 41 00

Kostua

Tramiteak ez du kostu gehigarririk.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Aurreikusitako epea: hilabete. 
 • Legezko gehienezko epea: hiru hilabete. 
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: negatiboa (ZFAOko 102. art.).

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Sujeto pasibo legez ari den pertsonaren edo erakundearen NANa edo IFZ.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek eskatzen edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo egoitza-baimenaren fotokopiarekin. Tramitea eskatzen edo sinatzen duena pertsona interesduna ez beste bat bada.
 • Eskabide arrunta beteta. 
 • Datuen aldaketa egiaztatzen duten dokumentuak (eskriturak).

Onartzea

Alkateak

Ardura daukan unitatea

Diruzaintza

Dokumentazioa

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Jabetza eskritura
 • Datuen aldaketa bermatzen duen dokumentazioa

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Lurzoruari buruzko legearen testu bateratua (ekainaren 20ko 2/2008 Errege Dekretu Legislatiboa). 
 • EAEko lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa.  
 • Bizkaiko Lurralde historikoko zergei buruzko araudia (martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorra). 
 • Bizkaiko Lurralde historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia (uztailaren 21eko 112/2009 Foru dekretua). 
 • Bizkaiko Lurralde historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia (abenduaren 27ko 215/2005 Foru dekretua).  
 • Udal-ordenantza fiskalak.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Txosten teknikoa egitea. 
 2. Organo eskudunak ebazpena ematea. 
 3. Diruzaintza arlora bidaltzea.
 4. Interesdunari jakinaraztea eta dagokiona ordaintzea.
 5. Espedientea artxibatzea.