2.04. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga itzultzea

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga itzultzeko eskaera, behin betiko baja emateagatik edo Trafiko Zuzendaritzan aldi baterako baja emateagatik. Ordaindutako kopuruaren zati proportzionala itzuliko da , ibilgailuari baja eman zaion hurrengo hilabetetik hasi eta abenduaren 31ra arte.

Nork eska dezake?

Ibilgailuaren titularrak edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre:  Ogasun sailan. Ordutegia: martitzena eta eguena, 9:00-etatik  - 14:00-etara.
 • Posta elektronikoz: nmarkes@lekeitio.eus edo nvergel@lekeitio.eus  
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Tramiteak ez du kostu gehigarririk.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Aurreikusitako epea: hilabete. 
 • Legezko gehienezko epea: 6 hilabete (ZFAOko 229-1 art.) 
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: negatiboa (ZFAOko 229-1 art.).

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Sujeto pasibo legez ari den pertsonaren edo erakundearen NANa edo IFZ.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek eskatzen edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo egoitza-baimenaren fotokopiarekin. Tramitea eskatzen edo sinatzen duena pertsona interesduna ez beste bat bada.
 • Eskabide arrunta beteta.
 • Trafiko erakundean baja eman izana egiaztatzen duen agiria.

Onartzea

Alkateak

Indarraldia

Araudia aldatu arte

Ardura daukan unitatea

Diruzaintza

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • IAT txartela
 • Ibilgailuaren baja ziurtagiria

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Udal-ordenantza fiskalak. 
 • Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen 7/1989 Foru Araua.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Kopia zigilatua ematea pertsona interesdunari, ziurtagiri gisa.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Txosten teknikoa egitea. 
 2. Organo eskudunak ebazpena ematea. 
 3. Diruzaintza arlora bidaltzea.
 4. Interesdunari jakinaraztea eta dagokiona ordaintzea.
 5. Espedientea artxibatu.

Oharrak

Itzulketa eskaera aurkezteko epea 4 urtekoa da zergaren sortzapen datatik kontatzen hasita, behin epe hori igarota eskubideak preskribatu egiten baitu.