3.07. Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

3/1998 Legea eta 7/2012 Legearen II. eranskinaren A atalean jasotako jarduera berri bat abiarazi, handitu edo jada existitzen zen jarduera bat eraberritzeko lizentzia eskatzea.

Dokumentazioa udalean aurkezten den egunean bertan, jarduerarekin hasi ahal izango da. 

Jarduera martxan jarriko da, titularren eta ziurtagiria egin duen teknikariaren ardurapean bakarrik. Jarduerarekin hasteko behar diren administrazio tituluak eduki behar dira eta sektoreko araudiak zehazten dituen aurrekontrolak eginda.
Lokalean obrak egin behar badira, hasi aurretik obra lizentzia eskatu eta tramitatu beharko da.

Nork eska dezake?

Interesa duten pertsona guztiek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
 • Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946 03 41 00

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

Jakinarazpena aurkezten den egunean bertan, jarduerarekin hasi ahal izango da. 

Udalak, halaber, egiaztatu, ikuskatu eta zigorrak jartzeko eskumena edozein momentutan izango du.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Eskabide orria beteta. 
 • Jardueraren memoria eskumena duten teknikoek sinatuta (paperean 1 eta CDan 1): deskribapena eta jarduerak ingurumenean, pertsonengan edo ondasunetan izan dezakeen eragina ahalik eta gutxiena izateko ezarri diren neurriak jasota (165/1999 Dekretuko IV. Eranskinean agertzen dena, nahiz eta bera dekretua indargabetua egon). 
 • Teknikariaren ziurtagiria: bertan egiaztatuko da jarduerak edota instalazioak bat datozela aurkeztutako eraikitze-proiektuarekin  eta dokumentazio teknikoarekin, eta ingurumen baldintza guztiak betetzen direla. Kasua bada, baita ezarritako neurri zuzentzaileak bete direla.
 • Titularraren NAN edo IFK.
 • Jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren fotokopia.
 • Instalazio elektrikoari dagokion ziurtagiria. 
 • Suteak amatatzeko bitartekoen gaineko ziurtagiria.
 • Ardura aitorpena eta aurretiazko komunikazio agiria sinatuta.
 • Tabernen kasuan:
  • Musika-gailu anklajearen ziurtagiria.
  • ENACek homologatutako enpresa batek egindako zaraten neurketa. 

Onartzea

Alkatetzak

Ardura daukan unitatea

Hirigintza saila

Dokumentazioa

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Instalazio partea
 • Irudi eta soinuko instalazioen baimen ofiziala
 • Jarduera lizentzia edo bere eskaeraren egiaztagiria.
 • JEZ-en alta ematea frogatzen duen dokumentua

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Euskadiko ingurumenaren babes orokorrari  buruzko 3/1998 Legearen 55-66 bitarteko artikuluak. 
 • 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, zenbait lege aldatzen dituena, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko (barneko merkataritzako zerbitzuei buruzkoa).
 • Herri-administrazioen administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluak ezarritako ardura-aitorpena eta aldez aurreko jakinarazpena. 
 • Lekeitioko Arau Ordezkatzaileak. 
 • Lekeitioko Alde Zaharreko Birgaitze Integratuko Plan Berezia. 
 • Jarduera mota bakoitzari dagokion arautegia.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Kopia zigilatua ematea pertsona interesdunari, ziurtagiri legez.
 3. Espedientea hirigintza sailera bidaltzea.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Hirigintza sailak dokumentazioa aztertu eta ikuskatu.
 2. Pertsona interesdunari jakinaraztea. 
 3. Jarduera erregistratu.
 4. Jarduera  sailkatuen ikuskapena eta kontrola udalari dagokio eta ikuskatze funtzio hori edozein momentutan egin ahalko du.

Oharrak

Memoria/proiektuko agiri teknikoak idazteko eta obra zuzentzeko teknikaria kontratatzea ezinbestekoa da. Teknikari horrek elkargokidea izan beharko du eta bere prestakuntza teknikoa edo gaikuntza profesionala buruzko Zinpeko Adierazpena aurkeztu behar du, proiektua dagokion elkargo profesionalak ikus-onetsi ez badu.

Lokalean obrak egin behar badira, hasi aurretik obra lizentzia eskatu eta tramitatu beharko da.