1.01. Alta (beste nonbaitetik Lekeitiora bizitzen etortzeagatik)

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Pertsona batek  eskaria egitea Lekeitioko Biztanleen Udal Erroldan agertzeko.

Nork eska dezake?

Ohiko bizilekua Lekeition duten pertsona guztiek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara. 
 • Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Eskaria pertsonalki egiten denean udaletxean, posible bada, momentuan bertan. Egiaztatze-lanak egin behar badira (poliziaren txostenak, e.a.): astebete.
 • Ebazpena emateko gehienezko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Alta eskatzeko INPRIMAKIA beteta.
 • Dokumentazio pertsonala:
  • Alta eskatzen duen pertsonaren NANa, pasaportea edo egoitza-baimen originala (Europar Batasunetik kanpokoak direnean, pasaporteak edo egoitza-baimenak indarrean egon behar du).
  • Adin txikikoek Erregistro Zibileko hitzez-hitzezko ziurtagiria eta, gurasoak bananduta badaude, epaia eta/edo epaileak berretsitako hitzarmen erregulatzailea.
 • Etxebizitzaren okupazioari buruzko dokumentazioa:
  • Etxebizitzaren salerosketa-eskritura, alokairu-kontratua, kontribuzioaren ordainagiria edo, aurrekorik eduki ezean, uraren edo argiaren ordainagiria. Erabilera-eskubidearen gaineko beste titulu batzuk (banantze-kasuetan, epailearen epaia; testamentuak; dohaintzak eta abar).
  • Etxebizitzaren eskritura edo alokairu-kontratua eduki ezean, etxebizitzaren jabearen edo alokairuaren titularraren baimena edo antzeko dokumentuak (sententzia bat,…).
  • Etxebizitza kolektiboen kasuan, zuzendari, gerente edo bestelakoren baten baimena (erresidentziak, komentuak,…).
 • Alta ez egiteagatik (inon erroldatuta ez daudenentzat):
  • Pertsona hori beste udalerri bateko erroldan eta zentsuan erroldatuta ez dagoela egiaztatzen duen zinpeko aitorpena. 

Onartzea

Alkateak

Indarraldia

Baja eman arte

Ardura daukan unitatea

Idazkaritza

Dokumentazioa

 • Familia-liburua
 • Nortasun-agiria
 • Etxebizitzaren dokumentuak
 • Besteak
 • Errolda-eskaera

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legea. 
 • Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren Araudia,  1690/1986 Errege Dekretuaren 53. artikulua eta hurrengoak (BOE 194 – 1986/08/14). 
 • 1999ko abenduaren 13ko 15 Lege Organikoa Izaera Pertsonaleko Datuak Babesten duena. 
 • 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena udal erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dituena.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Alta-eskaera jasotzea, aipatutako gainerako dokumentazioarekin batera.
 2. Egiaztatzea dokumentazioa eta inprimakia adinez nagusi diren eskatzaile guztiek eta baimen-emaileak sinatu dutela.
 3. Datuak sartzea Biztanleen Erroldako informatika-aplikazioan. 
 4. Artxibatzea.

Geroko tramiteen laburpena

 1. Hala behar denean, udaltzaingoaren txostena eta beste egiaztatze-lan batzuk egitea.
 2. Alta ukatuz gero, ebazpen arrazoitua ematea eta eskatzaileari jakinarazpena bidaltzea.
 3. Alta onartuz gero, INEri jakinaraztea (Espainiako estatistica Institutu Nazionala).

Oharrak

Alta emateko inprimakian helbide fiskalean ere alta emateko aukera dago.