1.1. Alta (beste nonbaitetik Lekeitiora bizitzen etortzeagatik)

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? /Zertan datza?

Pertsona batek  eskaria egitea Lekeitioko Biztanleen Udal Erroldan agertzeko.

Nork eskatu ahal du?

Ohiko bizilekua Lekeition duten pertsona guztiek edo legezko ordezkariek.

Eskaera eredua

- Udal Erroldan izena emateko alta-eskaera. Biztanleen erroldan alta emateko eskaera-orria
- Ordezkaritza-idazkia. Ordezkapen-idatzia

Dónde se tramita

- Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara. 
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Aclaraciones

Onartzea?
Alkateak
Indarraldia:
Baja eman arte

Prezioa

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

- Eskaria pertsonalki egiten denean udaletxean, posible bada, momentuan bertan. Egiaztatze-lanak egin behar badira (poliziaren txostenak, e.a.): astebete.
- Ebazpena emateko gehienezko epea: 3 hilabete.
- Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoak.

Dokumentazioa

  • Familia-liburua
  • Nortasun-agiria
  • Etxebizitzaren dokumentuak
  • Besteak
  • Errolda-eskaera

Legezko informazioa

Lege-esparrua

- Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legea. 
- Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren Araudia,  1690/1986 Errege Dekretuaren 53. artikulua eta hurrengoak (BOE 194 – 1986/08/14). 
- 1999ko abenduaren 13ko 15 Lege Organikoa Izaera Pertsonaleko Datuak Babesten duena. 
- 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena udal erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dituena.

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

1. Alta-eskaera jasotzea, aipatutako gainerako dokumentazioarekin batera.
2. Egiaztatzea dokumentazioa eta inprimakia adinez nagusi diren eskatzaile guztiek eta baimen-emaileak sinatu dutela.
3. Datuak sartzea Biztanleen Erroldako informatika-aplikazioan. 
4. Artxibatzea.

Dagokion udal atalean egin beharreko prozedura

1. Hala behar denean, udaltzaingoaren txostena eta beste egiaztatze-lan batzuk egitea.
2. Alta ukatuz gero, ebazpen arrazoitua ematea eta eskatzaileari jakinarazpena bidaltzea.
3. Alta onartuz gero, INEri jakinaraztea (Espainiako estatistica Institutu Nazionala).

Oharrak

Alta emateko inprimakian helbide fiskalean ere alta emateko aukera dago.