1.06. Erroldan izen-ematea berritzea, europar erkidegoaz kanpoko eta egoitza iraunkorrerako baimenik gabeko atzerritarrei

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Egoitza-baimen iraunkorrik ez daukaten Erkidegoaz kanpoko atzerritarren errolda-inskripzioak 2 urtetik 2 urtera berritzea.

Nork eska dezake?

Espainian bizi diren eta egoitza-baimen iraunkorrik ez daukaten Erkidegoaz kanpoko atzerritarrek edo euren legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

BISCAYTIKek ematen ditu, bai Errolda-inskripzioa berritzeko jakinarazpena, bai interesatuak sinatu beharreko eskaera (dokumentu biek daramatzate interesatuaren datuak).

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara. 
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

Posible bada, momentuan bertan.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Nahiz eta baldintza hauetan dauden atzerritarrek bi urtero aurkezteko betebeharra izan, Lekeitioko Udalak jakinarazpena bidaltzen die, iraungitze data baino lehen udaletxetik pasa daitezen, egin beharreko tramiteak egiteko.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 • Espainiako agintariek emandako egoitza-txartel iraungi gabea edo euren herrialdeko pasaporte iraungi gabea (iraungita badago, berritze-izapideak egin direla adierazten duen ziurtagiria ere aurkeztu behar da). Izen-ematea, ahal dela, AIZ erabilita egingo da. 
 • Adin txikikoen kasuan:
  • Berritzeko eskaera adingabearen ardura duen gurasoak edo legezko ordezkariak egin beharko du, eta azken horrek bere NANaren fotokopia aurkeztu beharko du. 

Onartzea

Alkateak

Indarraldia

Bi urte

Ardura daukan unitatea

Idazkaritza

Dokumentazioa

 • Errolda-eskaera
 • Nortasun-agiria
 • Etxebizitzaren dokumentuak
 • Besteak

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legea. 
 • 14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa; urtarrilaren 11ko 4/2000 Legea aldatzen duena, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubideak eta askatasunak eta baita atzerritarrak gizarteratzea arautzen duena.
 • 2005eko apirilaren 28ko Epazkena, Estatistika Institutu Nazionaleko buruak eta  Tokiko Kooperazioko Zuzendari Nagusiak emana.
 • 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena udal erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dituena.
 • 1999ko abenduaren 13ko 15 Lege Organikoa Izaera Pertsonaleko Datuak Babesten duena.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Aurkeztutako dokumentazioa jaso eta dena zuzen dagoela egiaztatzea. 
 2. Datuak sartzea, Biztanleen Erroldako informatika-aplikazioan.

Geroko tramiteen laburpena

Artxibatzea.

Oharrak

 • Egoitza-baimen iraunkorrik gabeko erkidegoaz kanpoko atzerritarren errolda-inskripzioa bi urtean behin berritu behar da. Berritzea ezarritako epean ez egitea inskripzioa iraungitzeko eta Biztanleen Erroldan baja emateko arrazoi izango da. 
 • Egoitza-baimen iraunkorra edo Espainiako NANa edukiz gero, dokumentu hori ere aurkeztu beharko da, eskatzailea tramitatu beharreko bajen zerrendatik ezabatzeko.