1.6. Erroldan izen-ematea berritzea, europar erkidegoaz kanpoko eta egoitza iraunkorrerako baimenik gabeko atzerritarrei

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? /Zertan datza?

Egoitza-baimen iraunkorrik ez daukaten Erkidegoaz kanpoko atzerritarren errolda-inskripzioak 2 urtetik 2 urtera berritzea.

Nork eskatu ahal du?

Espainian bizi diren eta egoitza-baimen iraunkorrik ez daukaten Erkidegoaz kanpoko atzerritarrek edo euren legezko ordezkariek.

Eskaera eredua

BISCAYTIKek ematen ditu, bai Errolda-inskripzioa berritzeko jakinarazpena, bai interesatuak sinatu beharreko eskaera (dokumentu biek daramatzate interesatuaren datuak).
- Ordezkaritza-idazkia. Ordezkapen-idatzia

Dónde se tramita

- Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara. 
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Aclaraciones

Onartzea?
Alkateak
Indarraldia:
Bi urte

Prezioa

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

- Posible bada, momentuan bertan.

Dokumentazioa

  • Nortasun-agiria
  • Etxebizitzaren dokumentuak
  • Besteak
  • Errolda-eskaera

Legezko informazioa

Lege-esparrua

- Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legea. 
- 14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa; urtarrilaren 11ko 4/2000 Legea aldatzen duena, Atzerritarrek Espainian dituzten eskubideak eta askatasunak eta baita atzerritarrak gizarteratzea arautzen duena.
- 2005eko apirilaren 28ko Epazkena, Estatistika Institutu Nazionaleko buruak eta  Tokiko Kooperazioko Zuzendari Nagusiak emana.
- 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena udal erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dituena.
- 1999ko abenduaren 13ko 15 Lege Organikoa Izaera Pertsonaleko Datuak Babesten duena.

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

1. Aurkeztutako dokumentazioa jaso eta dena zuzen dagoela egiaztatzea. 
2. Datuak sartzea, Biztanleen Erroldako informatika-aplikazioan.

Dagokion udal atalean egin beharreko prozedura

Artxibatzea.

Oharrak

- Egoitza-baimen iraunkorrik gabeko erkidegoaz kanpoko atzerritarren errolda-inskripzioa bi urtean behin berritu behar da. Berritzea ezarritako epean ez egitea inskripzioa iraungitzeko eta Biztanleen Erroldan baja emateko arrazoi izango da. 
- Egoitza-baimen iraunkorra edo Espainiako NANa edukiz gero, dokumentu hori ere aurkeztu beharko da, eskatzailea tramitatu beharreko bajen zerrendatik ezabatzeko.