1.3. Baja (beste udalerri batera bizitzen joateagatik)

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? /Zertan datza?

Lekeitioko Biztanleen Udal Erroldan baja ematea, interesatua beste udalerri batera bizitzen joateagatik, Espainiara zein atzerrira.

Nork eskatu ahal du?

Interesa duten pertsona guztiek edo legezko ordezkariek.

Eskaera eredua

- Eskari orokorra. Eskaera-orria
- Ordezkaritza-idazkia. Ordezkapen-idatzia

Dónde se tramita

- Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara. 
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Aclaraciones

Onartzea?
Alkateak

Prezioa

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

- a), b) eta c) kasuetan, posible bada, momentuan bertan.
- d) kasuan, 6 hilabeteko epea aurreikusten da.

Dokumentazioa

  • Nortasun-agiria
  • Etxebizitzaren dokumentuak
  • Besteak
  • Baimena
  • Baja-eskaera

Legezko informazioa

Lege-esparrua

- Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legea. 
- Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren Araudia,  1690/1986 Errege Dekretuaren 53. artikulua eta hurrengoak (BOE 194 – 1986/08/14).
- 1999ko abenduaren 13ko 15 Lege Organikoa Izaera Pertsonaleko Datuak Babesten duena. 
- 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena udal erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dituena. 

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

1. Aurkeztutako dokumentazioa jaso eta dena zuzen dagoela egiaztatzea. 
2. d) kasuan, eskaera Idazkaritzara bidaltzea, dagokion prozedurarekin jarraitzeko: interesatuari jakinarazpena bidali, udaletxeko tabloian eta BOEn publikatu, espedientea erroldatze kontseilura bidali txostena egin dezaten eta ebazpena hartu).

Oharrak

Heriotzagatik ere eskatu daiteke pertsona bati baja ematea, nahiz eta ofizioz egiten den. Kasu horretan heriotza-ziurtagiria ekarri behar da.