1.04. Bizilekua aldaketa (Lekeition berton)

 1. 1. Tramitearen informazioa
 2. 2. Tramitearen eskaera
 3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
 4. 4. Tramitearen sinadura
 5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? Zertan datza?

Lekeition erroldatutako pertsona batek bizilekua aldatzea.

Nork eska dezake?

Ohiko bizilekua Lekeition duten interesatu guztiek edo legezko ordezkariek.

INPRIMAKIAK

Zelan bideratu daiteke?

 • Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara. 
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Kostua

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Tramitearen edo ebazpenaren epea

 • Posible bada, momentuan bertan. 
 • Ebazpena emateko gehienezko epea: 3 hilabete.
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aldekoak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

 • Bizilekua aldatzeko INPRIMAKIA beteta (adinez nagusi diren guztiek sinatuta).
 • Hirugarren baten izenean eskatuz gero, ordezkaritza-idazkia.
 • Identifikazio-agiriak:
  • Erroldatzen diren pertsona guztien NANa (nahitaez 14 urte bete badituzte). 
  • Adin txikiko errolda egiteko, Erregistro Zibileko hitzez-hitzezko ziurtagiria. Gurasoetako batekin bakarrik erroldatuz gero, beharrezkoa da beste gurasoaren ezagutza egiaztatzea edo adingabearen tutoretzaren jabe izatea. Gurasoena ez beste bizileku batean erroldatuz gero, erroldatutako pertsonaren baimenaz gainera, gurasoen baimena edo lege-ordezkariaren baimena ere behar da. 
 • Atzerritarrak identifikatzeko dokumentazioa:
  • Europar Batasuneko, Norvegiako, Islandiako, Liechtensteingo eta Suitzako herritarrek euren herrialdeko pasaportea edo nortasun-agiria aurkeztu behar dute, indarrean dagoena. Halaber, halakorik edukiz gero, Atzerritarren Erregistro Nagusian izena emanda dutela adierazten duen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, eta bertan atzerritarren identifikazio-zenbakiak (AIZ) agertu behar du. Izen-ematea, ahal dela, AIZ erabilita egingo da. 
  • Beste estatu batzuetako herritarrek egoitza-agiria (Espainiako agintariek emandakoa eta iraungi gabea) aurkeztu beharko dute. Hori eduki ezean, euren herrialdeko pasaporte iraungi gabea aurkez dezakete, dagokion bisatuarekin batera (hirugarren herrialdeetako egoitza-agiriak ez du balio). Izen ematea, ahal dela, AIZ erabilita egingo da. 
 • Bizilekuaren dokumentazioa:
  • Etxebizitzaren salerosketa-eskritura, alokairu-kontratua, kontribuzioaren ordainagiria edo, aurrekorik eduki ezean, uraren edo argiaren ordainagiria. Erabilera-eskubidearen gaineko beste titulu batzuk (banantze-kasuetan, epailearen epaia; testamentuak; dohaintzak eta abar). 
  • Etxebizitzaren eskritura edo alokairu-kontratua eduki ezean, etxebizitzaren jabearen edo alokairuaren titularraren baimena, edo pareko dokumentuak. 

Onartzea

Alkateak

Ardura daukan unitatea

Idazkaritza

Dokumentazioa

 • Aldaketa-eskaera
 • Nortasun-agiria
 • Etxebizitzaren dokumentuak
 • Besteak
 • Errolda-eskaera

Legezko informazioa

Lege-esparrua

 • Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 7/1985 Legea. 
 • Toki-erakundeetako Biztanleriaren eta Lurralde Mugapenaren Araudia,  1690/1986 Errege Dekretuaren 53. artikulua eta hurrengoak (BOE 194 - 1986/08/14). 
 • 1999ko abenduaren 13ko 15 Lege Organikoa Izaera Pertsonaleko Datuak Babesten duena. 
 • 2015eko urtarrilaren 30eko Ebazpena udal erroldaren kudeaketari buruzko jarraibide teknikoak ematen dituena.

Oharrak

Jaso ondorengo prozedura

 1. Eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa jaso eta dena zuzen dagoela egiaztatzea. 
 2. Datuak zuzen daudela begiratu Erroldaren aplikazioan.
 3. Aldatutako datuak Biztanleen Erroldako informatika-aplikazioan sartzea. 
 4. Artxibatzea.

Oharrak

Bizilekua aldatzeko inprimakian helbide fiskala aldatzeko aukera dago.