3.1. Hirigintza Konsultak

  1. 1. Tramitearen informazioa
  2. 2. Tramitearen eskaera
  3. 3. Aurkeztutako dokumentazioa
  4. 4. Tramitearen sinadura
  5. 5. Tramitearen egiaztagiria

Informazioa

Zer da? /Zertan datza?

Informazio eskaera egitea gai konkretu batzuen gainean: finka edo higiezin bati ezar ahal zaion hirigintza-erregimenari eta -baldintzei buruz; obra konkretu bat egiteko aukerei buruz edo jarduera konkretu bat instalatzeari buruz; planeamendu orokorrari buruz, …

Nork eskatu ahal du?

Interesa duten pertsona guztiek.

Eskaera eredua

- Eskabide arrunta. Eskaera-orria
- Ordezkaritza-idazkia. Ordezkapen-idatzia

Dónde se tramita

- Udaletxean aurrez-aurre: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 14:00etara.
- Posta elektronikoz: udala@lekeitio.eus   
Zalantzetarako telefonoa: 946034100

Aclaraciones

Onartzea?
Alkatetzak

Prezioa

Udalak hartzen du bere gain gestioaren kostua.

Prozesuaren edo ebazpenaren epea

- Legezko gehienezko epea: 3 hilabete.
- Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: negatiboa.

Dokumentazioa

  • Besteak

Legezko informazioa

Lege-esparrua

- Lurzoruaren Legearen testu bateratuko 5-d) artikulua (7/2015 Legegintzako Errege Dekretua). 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 9. artikulua. 
- Udal-planeamendua.
- Kasuan kasuko gainontzeko legedia.

Oharrak

HAZean bete beharreko prozedura

 1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratzea, dokumentazioarekin batera. 
 2. Kopia zigilatua ematea pertsona interesdunari, ziurtagiri legez.
 3. Espedientea hirigintza sailera bidaltzea.

Dagokion udal atalean egin beharreko prozedura

1. Txosten teknikoa egitea.
2. Pertsona interesdunari jakinaraztea.

Oharrak

- Txosten teknikoak informatzaileak dira, ez dira lotesleak.
- Ofizioz egiaztatuko da, higiezina Katastroan alta emanda dagoela. Horrela ez bada, alta ofizioz izapidetuko da.