Korporazioa

 

Partaideak

Koldo Goitia Markuerkiega (EAJ-PNV)
Amaia Antxustegi Ziarda (EAJ-PNV)
Mertxe Arrizubieta Basterretxea (EAJ-PNV)
Josu Itza Onaindia (EAJ-PNV)
Ainize Alzibar Salegi (EAJ-PNV)
Eneko Atxa Castro (EAJ-PNV)

Bilera egunak:
2 astetik behin, ostiralak, goizeko 10:30etan

Eskumenak

a) Alkateari bere eskumenak gauzatzen laguntzea.
b) Alkateak nahiz beste udal-organoren batek eskuordetzan emandako edo legeek aitortutako eskumenak.

Alkateordeek alkatea ordezten dute, beren izendapen-hurrenkeraren arabera, alkateak kargua hutsik laga nahiz bera kanpoan aurkitu zein gaixorik dagoenean. Alkateak askatasunez izendatzen eta kentzen ditu alkateordeak tokiko gobernu-batzarreko kideen artetik, eta tokiko gobernu-batzarrik ez badago, zinegotzien artetik.

Alkateak Tokiko Gobernu-Batzarreko kideei eman diezaieke zenbait eskumen gauzatzeko eskuordetza, eta Tokiko  Gobernu-Batzarrik  ez  badago, alkateordeei; hala ere, eginkizun zehatzetarako, edozein zinegotziri eman diezaioke eskumenen eskuordetza berezia, nahiz eta tokiko gobernu- batzarreko kide ez izan.

  • Argazkia Korporazioa