Kontratatzaile-profila

INDEPENDENTZIAREN ENPARANTZAN DAGOEN ERABILERA ANITZEKO KIOSKOAREN KUDEAKETA 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Zerbitzu Publikoen kudeaketa

Prozedura: Irekia

Epemuga: 2014/03/18 

IRAGARKIA

INDEPENDENTZIAREN ENPARANTZAN DAGOEN ERABILERA ANITZEKO KIOSKOA KUDEATZEKO ADMNISTRAZIO ETA BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1.- Kontratuaren gaia
        a. Deskribapena:
            Independentzia enparantzan dagoen erabilera anitzeko kioskoaren
  kudeaketa.
        b.  Burutzeko edo emateko epea: 4 urte (luzagarri beste 4 urtez)

2.- Esleitzeko tramitazioa eta jardunbidea
        a. Tramitazioa:      Ohikoa
        b. Jardunbidea:     Izaera bereziko kontratua3.-  Lehiaketaren oinarrizko prezioa
:  Urteko 10.000 €, %21eko BEZ gabe. Prezioa hobe liteke.4. Esleitzeko oinarri gisa balio behar duten irizpideak
:   
        Pleguetan agertzen direnak5.- Behin-behineko bermea
:  Ez dago6.- Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea
        a. Entitatea: Lekeitioko udala
        b. Helbidea: Gamarra Kalea, 1
        c. Herria eta posta-kodea: 48280 LEKEITIO
        d. Telefonoa: 946034100
        e. Telefaxa: 946034125
        f. E-Mail:  mirengurutz-idazkaritza@lekeitio.com
        g. Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna:    2014.03.18a7.- Esleipendunak bete beharreko baldintza bereziak:
        Ez dago.8.- Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena
        a. Aurkezteko azken eguna: 2014.03.18ko 14:00 orduak
        b. Aurkeztu beharreko dokumentazioa: Pleguetan agertzen dena
        c. Aurkezteko lekua:
            - Entitatea: LEKEITIOKO UDALA
            - Helbidea: Gamarra Kalea, 1
            - Herria eta posta-kodea: 48280 LEKEITIO 
        d. Lehiatzaileak bere eskaintza mantendu beharreko epea: 3 hilabete
        e. Aldaketak onartzea:  Ez9.- Eskaintzak irekitzea
        a. Entitatea: LEKEITIOKO UDALA
        b. Helbidea: Gamarra Kalea, 1
        c. Herria: LEKEITIO
        d. Data:   
                A kartazala Mahaiak sailkatuko du.
                B kartazala publikoki irekiko da udaletxeko iragarki taulan eta www.lekeitio.com web orrialdeko Kontratatzailearen Profilean adierazitako egun  ta orduan. 
                C kartazala noiz irekiko den era berdinean  jakinaraziko da.10.- Agiriak eskuratzeko informatikako ataria edo web-orria
:
            www.lekeitio.com11.- Kontratatzaile-profila:
 
            www.lekeitio.com

 

Leketiion, 2014ko martxoaren 3an

  

Izp.: Maitane Larrauri Fraile
Lekeitioko alkate andrea


ERANSKINA

BALDINTZAK

A eta B kartazalen irekiera

B eta C kartazalen irekiera

C kartazala irekitzea eta lizitazioan lortutako puntuaketa
totalak

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: 10000,00