Kontratatzaile-profila

SAN ANDRES AUZOKO URBANIZAZIO PROIEKTUA IDAZTEKO LANAK 

Espediente-zenbakia: 2017/04/21 -TGB 

Kontratu mota: Obrak

Prozedura: Negoziatu

Epemuga: 2017/05/12 

1.-    Entitate esleitzailea
    a.    Erakundea:    Lekeitioko udala
    b.    Espedientea bideratzen duen bulegoa:  Idazkaritza.

2.-    Kontratuaren gaia
    a.    Mota:  Zerbitzuak
    b.     CPV-08 kodea: 71200000-0
    c.    Deskribapena: San Andres auzo eta ingurua urbanizatzeko proiektua idatzi
    d.    Burutzeko lekua:  Lekeitio
    e.     Burutzeko edo emateko epea:   4 hilabete

3.-    Esleitzeko tramitazioa eta jardunbidea
    a.    Tramitazioa:   Arrunta
    b.    Jardunbidea:  Publizitatedun prozedura negoziatua

4.-     Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua: 45.000 €  (BEZ barne)

5.    Esleitzeko oinarri gisa balio behar duten irizpideak:
-  Hirigintzaren egoerari buruzko diagnosiaren azterlana eta jarduteko proposamenaren kalitatea: gehienez 40 puntu emango dira.

-  Eskaintza ekonomikoaren balorazioa eta epea: gehienez 40 punturekin baloratuko dira, 2 ataletan banatuta:
  •     Eskaintza ekonomikoa: gehienez 25 puntu
  •     Hobekuntzak proiektuko faseko epeetan: gehienez 15 puntu

-  Lanen norainokoaren gaineko hobekuntzak: gehienez 10 puntu

-  Parte hartzeko prozesuaren metodologia: gehienez 10 puntu

6.-    Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea
    a.    Entitatea:       Lekeitioko udala – Bulego Orokorrak.
    b.    Helbidea:       Gamarra kalea, 1
    c.    Herria eta posta-kodea:   Lekeitio - 48280
    d.    Telefonoa:    946034100
    e.    Telefaxa:      946034125
    f.    E-Maila: jgoitia@lekeitio.eus; hirigintza@lekeitio.eus
    g.    Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna: Eskaerak aurkezteko azken eguna bera.


7.-    Esleipendunak bete beharreko baldintza bereziak
    Kaudimen eta fidagarritasun ekonomiko eta finantzarioa, baita tekniko eta profesionala.

8.-    Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena
    a.    Aurkezteko epea: 15 egun naturaleko epea iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.
    b.    Aurkezteko lekua:
        -    Entitatea:    Lekeitioko udala
        -    Helbidea:    Gamarra kalea, 1
        -    Herria eta posta-kodea:  Lekeitio – 48280
Eskaintza hau kontratazio-organoko kontratatzailearen profilean argitaratuko da, honako webgunean  eskuratu ahal izango da  www lekeitio.eus

Administrazio Publikoen Kontratuen Legeko Erregelamendu Orokorreko 80. artikuluari jarraituz, proposamenak postaz ere aurkeztu ahal izango dira; horrelakoetan, enpresa lizitatzaileak Postetxean eskaintza zein egunetan sartu den justifikatu beharko du eta kontratazio-organoari eskaintza bidali dela jakinarazi beharko zaio telekopiaz, faxez, telefonoz edo posta elektronikoz, egun berean. . Bi baldintza horiek betetzen ez badira, proposamenak aurkezteko epea bukatu ondoren jasotako proposamenik ez da onartuko. Dena den, jarritako epea igaro eta hurrengo hamar egun naturalak igaro ostean ez bada proposamena jaso, ez da inolaz ere onartuko.
     
9.-    Agiriak eskuratzeko informatikako ataria edo web-orria:
    www.lekeitio.eus  kontratatzailearen profilean.

BALDINTZA ADMINISTRATIBOAK
BALDINTZA TEKNIKOAK

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: 37190,00