Kontratatzaile-profila

2-I-11 A 4 PARTZELAREN URBANIZAZIOA (LEHENGO GASOLINDEGIAREN INGURUA) 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Obrak

Prozedura: Negoziatu

Epemuga:  

1.-            Entitate esleitzailea

                 a.             Erakundea:    Lekeitioko udala

                 b.             Espedientea bideratzen duen bulegoa:  Hirigintza

2.-            Kontratuaren gaia

                 a.             Mota:  Obrak

                 b.             CPV-08 kodea: 45200000-9; 45211360-0

                 c.              Deskribapena: 2-I-11 A 4 partzelaren urbanizazioa (lehengo gasolindegiaren ingurua)

                 d.             Burutzeko lekua:  Lekeitio

                 e.             Burutzeko edo emateko epea:   4 hilabete

 

3.-            Esleitzeko tramitazioa eta jardunbidea

                 a.             Tramitazioa:   Larritasunezkoa

                 b.             Jardunbidea:  Negoziazio bidezkoa

 

4.-            Lehiaketaren oinarrizko aurrekontua:  303.138,09 €  (BEZ barne)

 

5.             Esleitzeko oinarri gisa balio behar duten irizpideak:

 

         -       Eraikuntza eta egikaritzaren analisiaren kalitatea: 50  puntu.

-         Prezioa: 20 puntu.

-         Kontratistaren sailkapena: 5 puntu

-         Gainerako hobekuntzak: 25 puntu.

 

6.-            Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea

 

                 a.             Entitatea:       Lekeitioko udala – Hirigintza Saila

                 b.             Helbidea:       Gamarra kalea, 1

                 c.              Herria eta posta-kodea:   Lekeitio - 48280

                 d.             Telefonoa:    946034100

                 e.             Telefaxa:      946034125

                 f.              E-Maila: jgoitia@lekeitio.eus; hirigintza@lekeitio.eus

                 g.             Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna: Eskaerak aurkezteko azken eguna bera.

 

7.-            Esleipendunak bete beharreko baldintza bereziak

                 Kaudimen eta fidagarritasun ekonomiko eta finantzarioa, baita tekniko eta profesionala.

 

8.-            Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena

                 a.             Aurkezteko epea: 13 egun naturaleko epea iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.

                 b.             Aurkezteko lekua:

                                  -               Entitatea:    Lekeitioko udala

                                  -               Helbidea:    Gamarra kalea, 1

                                  -               Herria eta posta-kodea:  Lekeitio – 48280

Eskaintza hau kontratazio-organoko kontratatzailearen profilean argitaratuko da, honako webgunean  eskuratu ahal izango da: www lekeitio.eus

 

Administrazio Publikoen Kontratuen Legeko Erregelamendu Orokorreko 80. artikuluari jarraituz, proposamenak postaz ere aurkeztu ahal izango dira; horrelakoetan, enpresa lizitatzaileak Postetxean eskaintza zein egunetan sartu den justifikatu beharko du eta kontratazio-organoari eskaintza bidali dela jakinarazi beharko zaio telekopiaz, faxez, telefonoz edo posta elektronikoz, egun berean. . Bi baldintza horiek betetzen ez badira, proposamenak aurkezteko epea bukatu ondoren jasotako proposamenik ez da onartuko. Dena den, jarritako epea igaro eta hurrengo hamar egun naturalak igaro ostean ez bada proposamena jaso, ez da inolaz ere onartuko.

           

9.-            Agiriak eskuratzeko informatikako ataria edo web-orria:

                 www.lekeitio.eus  kontratatzailearen profilean.

PLEGU ADMINISTRATIBOAK

PLEGU TEKNIKOAK

ARGIBIDEAK

AURREKONTUA (PZH)

AKTA AGIRIEN KALIFIKAZIOA

JAKINARAZPENA

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: