Kontratatzaile-profila

ALDE ZAHARREKO BIRGAITZE INTEGRATUKO PLAN BEREZIAA UE-4 (BEHEKO 29) PARTZELA SALTZEA 

Espediente-zenbakia:  

Kontratu mota: Beste batzuk

Prozedura: Irekia

Epemuga:  

IRAGARKIA

 

Alde Zaharreko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaa  UE-4 (Beheko 29) partzela saltzea

1.-            Kontratuaren helburua:

                 a.             Finkaren azalpena: 2.054 etxaldea,  40 m2koa

                 b.             Hirilur Katastroa: N9534973D8 zenbaki finkoa

 

2.-            Adjudikazioaren izapidetza, prozedura eta modua:

                 a.             Izapidetza: Ohikoa

                 b.             Prozedura: Irekia

                 c.              Modua: Lehiaketa

 

3.-            Enkantea lehiatzeko zenbatekoa:

                 a.             Zenbatekoa guztira 52.400 € da eta zenbateko handiagoaz hobe daiteke

                

4.-            Bermeak:

                 a. Behin behinekoa: 1. 572 € (ondasunaren balioaren %3)

 

5.-            Agiriak eta argibideak lortzeko tokia:

 

                 a.             Entitatea:       Lekeitioko udala – Hirigintza Saila

                 b.             Helbidea:       Gamarra kalea, 1

                 c.              Herria eta posta-kodea:   Lekeitio - 48280

                 d.             Telefonoa:    946034100

                 e.             Telefaxa:      946034125

                 f.              E-Maila: jgoitia@lekeitio.eus; hirigintza@lekeitio.eus

                 g.             Dokumentuak eta argibideak lortzeko azken eguna: Eskaerak aurkezteko azken eguna bera.

 

7.-            Eskaintzak irekitzea:

                 a.             Erakundea:       Lekeitioko udala

                 b.             Helbidea:       Gamarra kalea, 1

                 c.              Herria eta posta-kodea:   Lekeitio - 48280

d.             Eguna: Eskariak aurkezteko epea amaitu ondoren, Lekeitioko udalak web orrian jarriko du zein egunetan irekiko diren kartazal desberdinak. 2. eta 3. Kartazalak zabaltzeko ekitaldiak publikoak izango dira.

 

 

8.-            Eskaintzen edo parte hartzeko eskabideen aurkezpena

                 a.             Aurkezteko epea: 15 egun naturaleko epea iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita.

                 b.             Aurkezteko lekua:

                                  -               Entitatea:    Lekeitioko udala

                                  -               Helbidea:    Gamarra kalea, 1

                                  -               Herria eta posta-kodea:  Lekeitio – 48280

           

9.-            Agiriak eskuratzeko informatikako ataria edo web-orria:

                 www.lekeitio.com  kontratatzailearen profilean.

10.-           Beste argibide batzuk:

Aurkeztu diren eskaintzak irekitzen direnetik hasi eta hogei (20) eguneko epean egingo da adjudikazioa.

 PLEGUAK

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: