Isuntza Hondartza

 

2018 denboraldian ondorengo ingurumen-aspektu esanguratsuak antzeman dira:

  • Hondakin ez-arriskutsuen kontsumoa.
  • Itsasoak ekarritako hondakin ez-arriskutsuak.
  • Erabiltzaileen sentsibilizazioa.