Isuntza Hondartza

 

Denboraldia: ekainaren 1etik irailaren 30era arte.
Ordutegia: 10:00etatik 20:00etara

Eginkizunak:
  • Isuntza hondartzan burutzen diren ekintzen, bertako instalazioen eta ekipamenduen zaintza.
  • Erabiltzaileen kexei kasu egitea, hauek idatziz jasoz eta arduradunei kexen berri emanez.
  • Datuak batzea eta hauek jakinaraztea, gero web orriko Isuntza hondartzako atalean datuak eguneratzeko.
  • Salbamendu eta Sorospeneko koordinatzailearen eta hondartzetako kontrola eramaten dutenen aldizkako eskaerei erantzutea, zerbitzuaren beharrizanen arabera.
  • Hondartzako erabiltzailean gogobetetasun maila zein den ezagutzeko inkestak egitea.