Isuntza Hondartza

 
Denboraldiak
ISUNTZA HONDARTZA 2015 2016 2017 2018 2019 Datuak
Erabiltzaile kopurua 88.855 82.682 85.542 165.938 151.586 Grafikoa
Ur-kontsumoa (litro/erabiltzaile) 15,65 18,90 12,88 7,71 6,10 Grafikoa
Erabiltzaileen hondakiin ez-arriskutsuen bilketa/100 erabiltzaileko (kg) 16,64 20,92 15,89 6,47 8,50 Grafikoa
% Birziklatua (paperontzi horiak) 7,24 9,06 8,40 13,26 13,00 Grafikoa
Itsasoak ekarritako zaborrak/100 erabiltzaileko (kg) 16,64 20,92 15,89 6,47 6,47 Grafikoa
SOS indentzia kopurua/100 erabiltzaileko 0,44 0,75 0,41 0,28 0,2 Grafikoa
Erabiltzailearen gogobetetasuna (balorazio orokorra) 8,23 8,44 8,43 8,51 8,46 Grafikoa