Isuntza Hondartza

 
Denboraldiak
ISUNTZA HONDARTZA 2014 2015 2016 2017 2018 Datuak
Erabiltzaile kopurua 83.338 88.855 82.682 85.542 165.938 Grafikoa
Ur-kontsumoa (litro/erabiltzaile) 11,80 15,65 18,90 12,88 7,71 Grafikoa
Erabiltzaileen hondakiin ez-arriskutsuen bilketa/100 erabiltzaileko (kg) 22,00 16,64 20,92 15,89 6,47 Grafikoa
% Birziklatua (paperontzi horiak) 10,25 7,24 9,06 8,40 13,26 Grafikoa
Itsasoak ekarritako zaborrak/100 erabiltzaileko (kg) 22,00 16,64 20,92 15,89 6,47 Grafikoa
SOS indentzia kopurua/100 erabiltzaileko 0,54 0,44 0,75 0,41 0,28 Grafikoa
Erabiltzailearen gogobetetasuna (balorazio orokorra) 8,05 8,23 8,44 8,43 8,51 Grafikoa