Sailak eta udal zerbitzuak

Arlo Ekonomikoa 

 

Zerbitzuak

Diruzaintza: Udalaren fondoak, baloreak eta jabetzak erabiltzea eta zaintzea.

Diru-bilketa. Udalaren kobrantzak eta ordainketak.

Errentak

Udal Kobratze Errolda egin eta kudeatu:

- Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga
- Eraikuntzen gaineko Zerga
- Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga (Gainbalioa)

Beste erakunde batzuek kudeatzen dituztenak:

Foru Aldundia:

- Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. (OHZ)
- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. (JEZ)

Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa:

- Ur-horniketa, zaborrak, saneamendua eta estolderia.

Kontu-hartzailea

Ekonomia, finantza eta aurrekontu kudeaketaren barne kontrola eta fiskalizazioa.