Gizarte ongizatea

 

Lekeitiarrek Gizarte Zerbitzuetarako atea aurkituko dute diziplina eta balio anitzeko unitate honetan.

1.1 Herritarrentzako giza eskubideei eta baliabideei buruzko informazio, balorazio, diagnosi eta orientazio zerbitzua.

1.2 Etxeko laguntza zerbitzua

1.3 Gizarte eta hezkuntza eskuartzea

1.4 Zaintzaileentzako laguntza zerbitzua

- Familiei laguntza psikologikoa emateko programa
- Zaintzaile profesionalentzako prestakuntza ikastaroak

1.5 Telelaguntza zerbitzua

1.6  Gizarte larrialdietarako etxebizitza

1.7  Ezinduentzako aparkatze-txartela

1.8 Lege aholkularitza zerbitzua

1.9 Tratu txarrak, eraso sexualak eta haustura prozesuaren ondorioz sortutako arazo psikologikoak gertatzen direnean, familiari arreta psikologikoa eskaintzeko programa

1.10 Droga-mendekotasunaren prebentziorako zerbitzua

1.11 Diru-sarrerak eta gizarteratzea bermatzeko prestazio eta programak:

. Oinarrizko errenta
. Gizarte larrialdietarako laguntzak
. Gizarteratze hitzarmenak
. Gizarte tailerrak
. Gizarteratze enpresekin lankidetza

1.12 Menpekotasun-egoera baloratzeko eskariak eskatzailearentzat honako zerbitzuak eta prestazioak aitor ditzake:

- Telelaguntza
- Etxeko laguntza zerbitzua
- Eguneko edo gaueko zentroa
- Egonaldi iraunkorra edo aldi baterakoa egoitzan
- Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa
- Laguntzaile pertsonala izateko prestazio ekonomikoa
- Autonomia pertsonala sustatzeko eta prebenitzeko zerbitzua