Arlo ekonomikoa

Arduraduna: Susana Anboitz Andronaga (kontuhartzailea)

Harremanetarako:

 • Helbidea: Gamarra kalea, 1 - Udaletxea 
 • Telefonoa: 94 603 41 00 - Faxa: 94 603 41 25 
 • Helbide elektronikoa: nmarkes@lekeitio.eus 

Horario: 9:00 - 14:00
Diruzainak astearte eta ostegunetan hartzen du jendea.

Zerbitzuak

Diruzaintza: Udalaren fondoak, baloreak eta jabetzak erabiltzea eta zaintzea.

Diru-bilketa. Udalaren kobrantzak eta ordainketak.

Errentak

Udal Kobratze Errolda egin eta kudeatu:

 • Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga
 • Eraikuntzen gaineko Zerga
 • Lurren Balio Gehitzearen gaineko Zerga (Gainbalioa)

Beste erakunde batzuek kudeatzen dituztenak:

Foru Aldundia:

 • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. (OHZ)
 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. (JEZ)

Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoa:

 • Ur-horniketa, zaborrak, saneamendua eta estolderia.

Kontu-hartzailea

Ekonomia, finantza eta aurrekontu kudeaketaren barne kontrola eta fiskalizazioa.

 • Diru-laguntzak
 • Ordenantzak
 • Convenios
 • Trámites